Velkommen

Velkommen til Norsk Telegrafiklubb Da er Norsk Telegrafiklubb(NTK) endelig stiftet og Norge har fått sin aller første CW-klubb(så vidt vi vet). Allerede første dagen har vi fått to nye medlemmer. Velkommen til Morten, LA9DFA og Gaute, LB6KC. Vi er en klubb som ønsker å bevare og fremme bruk av telegrafi,…

Continue reading

Om Telegrafi

Telegrafi er formidling av meldinger utført av apparater eller innretninger i form av signaler eller tegn fra et sted til et annet, særlig overføring ved hjelp av et optisk eller elektrisk telegrafsystem. Meddelelsene overføres ved fastlagte kodesystemer. Et tegn kan angi en bestemt bokstav i et alfabet (bokstavtelegrafi) eller et helt ord eller en…

Continue reading

Fjernmeldingstjenesten

Fjernmeldingstjeneste i gamle dager Utviklingen av telegraferingskunsten henger sammen med den hurtigere takt i handel og samferdsliv som kjennetegner siste halvdel av 1700-tallet. Politiske omveltninger, kriger og andre storhendinger ute i Europa, kalte på lettere og bedre måter å utveksle meldinger mellom fjernereliggende steder. På linje med bedring i postføring,…

Continue reading