EuCW QRS ACTIVITY WEEK

The EuCW cordially invites all radio amateurs and SWLs to take part in the annual EuCW QRS Activity Week. This is not a contest, on the contrary, it is an invitation to slow down CW speeds and to enjoy plenty of slow Morse activity for a period of five days. The dates selected are intended to avoid weekend contest activity. The goal is not self-exposure and competitiveness but to lower the threshold for newcomers to give CW a try. The right spirit is to take part in this as a service to potential newcomers.

Mer info på: http://eucw.org/euqrs.html

LA-aktivitet i 2014(RBN)

la-activity-recorded-2014Svein LA3BO(#11) har analysert rådata fra RBN(reversebeacon.net) for 2014, og laget en oversikt over aktiviteten fra LA, se vedlegg.
Han har listet de 10 mest aktive kallesignalene, rangert etter antall spots. Her er Tommy, LA9LE i særklasse med 354 aktive dager. På 60 m har han 1/5 av total aktivitet, og på 30 m nesten 1/4. Ellers å merke seg er at LA1MFA står for over 1/4 av total aktivitet på 30 m. Dette sier jo ikke noe om hvor mange QSO’er de kjører, men vitner om veldig stor aktivitet. Et par av disse, LA2AB og LI3C har mest deltatt i contester, det ser en på antall aktive dager og hvilke bånd som er brukt.

Vedlegg: LA Activity 2014 by RBN